Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Завантаження

Положення про надання електронних послуг

§1
Загальні положення

 1. Ці положення про надання електронних послуг є правилами, зазначеними у ст. 8 розд. 1 п. 1 Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг і визначає, зокрема:

1) вид і обсяг Послуг

2) умови надання Послуг, включаючи технічні вимоги, необхідні для співпраці з інформаційно-телекомунікаційною системою, що використовується Постачальниками послуг,

3) умови укладення та розірвання договорів про надання Послуг,

4) порядок подання скарг в рамках наданих Послуг.

 1. Кожного разу, коли наведені нижче терміни використовуються в цих Положеннях, їх слід розуміти як такі:

1) Співадміністратори або постачальники послуг – такі компанії, що належать до холдингу Соляна копальня «Вєлічка»:

a) Акціонерне товариство Соляна копальня «Вєлічка» із зареєстрованим офісом у Вєлічці, вул. Парк Кінґи (пол. Park Kingi), 1, 32–020, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Кракова – Середмістя у Кракові, XII Господарський відділ Національного судового реєстру під номером (KRS) 0000278401, податковий номер (NIP): 6830003427, статутний капітал: 21 000 000,00 злотих – статутний капітал сплачений повністю, REGON: 000041683, електронна пошта: sekretariat.sa@kopalnia.pl,

b) Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. з юридичною адресою у Вєлічці, вул. Парк Кінґи (пол. Park Kingi), 10, 32–020, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Кракова – Середмістя у Кракові, XII Господарський відділ Національного судового реєстру під номером (KRS) 0000030908, податковий номер (NIP): 6831480313, статутний капітал: 810 000,00 злотих, REGON: 351197769, електронна адреса: sekretariat@kopalnia.pl,

c) Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. з юридичною адресою у Вєлічці, вул. Парк Кінґи (пол. Park Kingi), 10, 32–020, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Кракова – Середмістя у Кракові, XII Господарський відділ Національного судового реєстру під номером (KRS) 0000095741, податковий номер (NIP): 6831705025, статутний капітал: 470 000,00 злотих, REGON: 351428631, електронна адреса: sekretariat.wspiera@kopalnia.pl.

2) Персональні дані інформація про фізичну особу (суб'єкта даних), яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Фізична особа, яку можна ідентифікувати, — це особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатор або один чи більше конкретних факторів, що визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність фізичної особи.

3) GDPRРегламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного експорту таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC (Загальні положення про захист даних).

4) Послуги – це послуги, які виконуються шляхом надсилання та отримання даних через інформаційно-телекомунікаційні системи, за індивідуальним запитом Користувача, без одночасної присутності сторін, і ці дані передаються через публічні мережі в розумінні закону про телекомунікації; Послуги надаються через веб-сайти в домені http://www.kopalnia.pl і включають:

a) створення Облікового запису та використання Веб-сайту та/або придбання товарів чи послуг, доступних на Веб-сайті, без реєстрації;

b) надання інформаційної розсилки щодо діяльності, яку здійснюють Постачальники послуг,

c) зв’язок з Постачальниками послуг за допомогою контактної форми.

5) Одержувач послуг – особа, яка користується послугами Постачальників послуг, доступними в домені http://www.kopalnia.pl, будучи фізичною особою, юридичною особою або організаційною одиницею без статусу юридичної особи, яка зобов'язується дотримуватися цих Положень.

6) Користувач - Одержувач послуг, який зареєстрував або має намір зареєструвати Обліковий запис на Веб-сайті.

7) Веб-сайт – це сайт, розташований за адресами https://www.bilety.kopalnia.pl та https://sklep.kopalnia.pl, створений SoftCOM spółka jawna, Пйотр Шуба, Томаш Вєжбовскі.

8) Реєстраційна форма – форма, яка заповнюється Користувачем і використовується для створення Облікового запису.

9) Обліковий запис - набір ресурсів і налаштувань, створених для Користувача в межах Веб-сайту. Користувач може використовувати Обліковий запис для придбання товарів або послуг, які пропонуються Постачальниками послуг, і для керування Послугами.

 1. Постачальник послуг безкоштовно надає Користувачам ці Положення кожного разу перед використанням Веб-сайту. Послуги надаються на основі Положення та чинних положень польського законодавства. Прийняття цих Положень є необхідною умовою для використання Веб-сайту.
 2. Кожен Одержувач послуг заявляє про свою повну правоздатність і при цьому зобов'язується ознайомитися та беззастережно прийняти правила Положення перед початком користування Послугами.
 3. Постачальники послуг проявляють належну старанність, надаючи Послуги.

§2
Сервіс

 1. Веб-сайт дозволяє Одержувачу послуг купувати товари чи послуги, які пропонуються Постачальниками послуг.
 2. Покупка товарів чи послуг є можлива:

1) Користувачем, після реєстрації облікового запису на Веб-сайті,

2) без реєстрації Облікового запису на Веб-сайті, після надання щонайменше адреси електронної пошти і мови контакту, та прийняття цих Положень.

3) Детальні правила продажу товарів і послуг визначені окремими нормативними актами.

 1. Договір про надання Послуг з Користувачем в рамках використання Веб-сайту укладається після правильного заповнення Реєстраційної форми та створення Облікового запису на Веб-сайті.
 2. Правильне заповнення Реєстраційної форми полягає у наданні як мінімум адреси електронної пошти, пароля, імені та прізвища, номера телефону та мови контакту, а також прийняття цих Положень. У разі створення Облікового запису особою, яка веде господарську діяльність, на наступному етапі реєстрації також необхідно вказати ідентифікаційний податковий номер, адресу місця ведення діяльності та компанії.
 3. Крім даних, зазначених у п. 2 підпункт 2 або в п. 4, Одержувач послуг також може добровільно надати інші дані, включаючи країну походження або номер телефону.
 4. Після заповнення Реєстраційної форми Користувач отримує повідомлення на вказану адресу електронної пошти з підтвердженням створення Облікового запису на Веб-сайті. Щоб завершити налаштування облікового запису, необхідно підтвердити свою адресу електронної пошти, натиснувши на посилання, вказане у повідомленні.
 5. Якщо Користувач має намір використовувати доставку товару, придбаного на Сайті, у формі кур’єрської відправки, необхідно вказати адресу доставки після входу в створений Обліковий запис.
 6. Заповнюючи та надсилаючи Реєстраційну форму, Користувач заявляє, що:

1) надані в формі дані є повними, відповідають фактам і не порушують жодних прав третіх осіб,

2) має повну правоздатність та має право укладати договір про надання Послуг.

 1. Надана адреса електронної пошти є необхідною формою ідентифікації Користувача щодо Постачальників послуг і використовуватиметься для всієї кореспонденції, пов’язаної з наданням Послуг.
 2. Користувач має право керувати Послугами через Обліковий запис, включаючи редагування наданих ним даних у будь-який час.
 3. Реєстрація облікового запису на Веб-сайті є добровільною та безкоштовною.
 4. Після реєстрації облікового запису на Веб-сайті кожен вхід відбувається за допомогою даних, наданих у реєстраційній формі.
 5. Постачальник послуг зобов'язується надати Користувачеві можливість використовувати Веб-сайт одразу після реєстрації Облікового запису.
 6. Тільки Користувач може використовувати Обліковий запис користувача. Доступ до Облікового запису не можна надавати третім особам.
 7. Забороняється вчиняти будь-які дії, які можуть перешкодити або порушити роботу Сайту для Постачальника послуг та інших Користувачів.
 8. Постачальники послуг можуть відмовити у створенні Облікового запису, заблокувати або видалити існуючий Обліковий запис, якщо його ім’я вже використовується на Веб-сайті або якщо Постачальник послуг отримує обґрунтовану, достовірну інформацію про те, що це суперечить закону, правилам пристойності, порушує особисті права третіх сторін або законних інтересів Постачальників послуг.
 9. Користувач може в будь-який час видалити Обліковий запис, розірвавши таким чином договір про надання електронних послуг у рамках використання Веб-сайту.

§3
Розсилка

 1. Розсилка – це доставка електронних повідомлень з інформацією, що стосується діяльності, яку здійснює Постачальник послуг, яка також може містити рекламну або комерційну інформацію.
 2. Розсилка є безкоштовною, оформлюється на невизначений термін.
 3. Постачальники послуг не гарантують певну частоту розсилки.
 4. Одержувач послуг у момент подання запиту на розсилку зобов’язаний погодитися на отримання такої інформації, надавши свою адресу електронної пошти та, можливо, відмітивши відповідний checkbox (на сайті http://www.kopalnia.pl або під час здійснення покупок на веб-сайті), а потім підтвердити посилання, надіслане в повідомленні на адресу електронної пошти, надану користувачем. Висловлювання згоди на отримання інформаційної розсилки від Постачальника послуг засобами електронного зв’язку відповідає вимогам ст. 172 п. 1 Закону від 16 липня 2004 р. – Закон про телекомунікації та ст. 10 п. 2 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг.
 5. Одержувач послуг може в будь-який час відмовитися від розсилки з миттєвим результатом, повідомивши про це Постачальника послуг електронною поштою або натиснувши посилання, що міститься в кожному надісланому електронному листі. Відмова прирівнюється до розірвання договору про надання електронних послуг щодо розсилки.

§4
Контактна форма

 1. Постачальники послуг надають послуги, що полягають у відповідях на запитання щодо їх діяльності, які задаються через контактні форми, доступні в домені http://www.kopalnia.pl.
 2. Перелік типів контактних форм разом із визначенням обсягу збираних даних та цілей їх збору наведено у Додатку 1 до цього Положення.
 3. Для того, щоб отримати відповіді на запити, потрібно вказати необхідні дані у наданій Контактній формі, в тому числі прийняти ці Положення, а потім натиснути кнопку «Надіслати».
 4. Постачальник послуг докладе всіх зусиль, щоб відповісти на запити протягом 48 годин, за винятком державних свят і вихідних. У випадку запитів, на відповідь на які потрібно дуже багато часу, або у разі багатьох запитань від однієї організації чи особи, цей період може бути продовжено.
 5. Відповідь на запити є безкоштовною.

§5
Загальні умови надання Послуг

 1. Постачальники послуг зобов'язуються надавати Послуги на умовах, описаних у цих Положеннях, і відповідно до чинного законодавства.
 2. Постачальники послуг залишають за собою право на:

1) тимчасове припинення надання Послуг через технічне обслуговування або пов’язане з модифікацією Веб-сайту чи інших сайтів у домені http://www.kopalnia.pl, необхідних для надання Послуг,

2) надсилання технічних, юридичних та транзакційних повідомлень, пов’язаних із функціонуванням Послуг,

3) відмову від надання Послуг, якщо Користувач порушує Положення або чинне законодавство, зокрема, розміщує на Веб-сайті чи іншим чином надає Постачальникам послуг незаконний вміст,

4) будь-які зміни наданих Послуг, інструментів і способу роботи Веб-сайтів шляхом внесення змін до Положень.

 1. Постачальники послуг залишають за собою право припинити надання Послуг, видалити всі дані Одержувачів послуг і вчиняти будь-які інші дозволені законом дії, пов’язані з наданими Послугами, за які Одержувачі послуг не мають права на будь-які претензії до Постачальників послуг.
 2. Постачальники послуг і Одержувачі послуг не несуть відповідальності за будь-які збитки, яких інша сторона може зазнати у зв’язку з наданою послугою, за винятком випадків, коли збитки були завдані іншій стороні навмисно або внаслідок грубої недбалості.
 3. Постачальники послуг не несуть відповідальності, зокрема, за:

1) будь-які збитки, заподіяні третім особам в результаті використання Послуг Одержувачем послуг у спосіб, що суперечить Положенням або законодавству,

2) контент, наданий Одержувачем послуг в результаті використання веб-сайту, який порушує закон або захищені законом права третіх осіб,

3) наслідки вчинених дій внаслідок отримання офіційного повідомлення або достовірної інформації про протиправний характер вчинених Одержувачем послуг дій,

4) інформацію, розміщену на Веб-сайтах або надіслану через Інтернет Одержувачем послуг,

5) втрату даних Одержувачем послуг, спричинену зовнішніми факторами (наприклад, збій апаратного забезпечення) або іншими обставинами, що знаходяться поза контролем Постачальника послуг (дії третіх осіб), у тому числі з вини Одержувача послуг,

6) збитки, спричинені обставинами, за які Постачальник послуг не несе відповідальності (обставини непереборної сили, дії та бездіяльність третіх осіб тощо),

7) надання неправдивих, неактуальних або неповних даних або інформації Одержувачем послуг,

8) невиконання Одержувачем послуг правил цього Положення.

§6
Технічні умови, необхідні для використання Послуг

 1. Технічною умовою користування Послугами є наявність комп’ютера або мобільного пристрою, наприклад ноутбука, планшета чи смартфона, з доступом до Інтернет та встановленим веб-браузером, зазначеним у розділі 2. Для деяких послуг, що надаються, необхідно створити обліковий запис і мати активну адресу електронної пошти Одержувача послуг.
 2. Користування з Послуг можливе за умови дотримання таких технічних вимог:

a) за допомогою веб-браузерів (або їх новіших версій): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.

b) включена підтримка cookies принаймні щодо технічного характеру (необхідних для функціонування конкретного веб-сайту).

c) мінімальні системні вимоги:

a. iOS 10.x, IPhone 5, ipad 2 i новіші

b. Android v6 або новіші

c. Windows 7 або новіші

 1. Інформацію про функції та призначення файлів cookies можна знайти в політиці конфіденційності, доступній за адресою: https://bilety.kopalnia.pl/index/polityka-prywatnosci.html
 2. Для забезпечення безпеки передачі даних передані дані шифруються за допомогою сертифіката SSL.

§7
Конкретні ризики, пов’язані з використанням Послуг

 1. Використання Послуг пов’язане з ризиком зараження ІТ-системи небажаним програмним забезпеченням, у тому числі програмним забезпеченням, єдиною метою якого є завдання шкоди.
 2. Щоб уникнути загроз, пов’язаних із небажаним зараженням ІТ-системи, рекомендується встановити антивірусне програмне забезпечення на комп’ютер або мобільний пристрій, яким користується Одержувач послуг. Рекомендується постійно оновлювати антивірусну програму, щойно виходять доступні для встановлення оновлення.
 3. Додатково рекомендується на комп’ютері Одержувача послуг запустити брандмауер.
 4. Окрім загроз, які є результатом зараження ІТ-системи, до можливих загроз також належать хакерські атаки. Постачальник послуг заявляє, що він застосовує заходи безпеки, спрямовані на запобігання або суттєве перешкоджання злому ІТ-мережі Постачальника послуг.

§8
Процедура розгляду скарг

 1. Одержувач послуг має право подати скаргу щодо питань, що стосуються надання Послуг.
 2. Скарги розглядаються Постачальниками послуг.
 3. Правильно подана скарга повинна містити щонайменше такі дані:

1) дані Одержувача послуг (прізвище, ім'я, адреса електронної пошти),

2) зазначення Послуги, якої стосується скарга,

3) предмет скарги,

4) обставини, що обґрунтовують скаргу.

 1. Скаргу можна скласти:

1) письмово на адресу: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka,

2) на електронну пошту:reklamacje@kopalnia.pl,

3) за допомогою контактної форми, доступної на веб-сайті.

 1. Постачальники послуг розглядають скарги не пізніше 14 днів з моменту їх отримання від Одержувача послуг. Про рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, Постачальник повідомляє Одержувача послуг електронною поштою на адресу, вказану у скарзі згідно з п. 3.
 2. Скарга, розглянута відповідно до правил цього Положення, не підлягає подальшому чи повторному розгляду.

§9
Інформаційні положення щодо обробки персональних даних

 1. Адміністраторами ваших Персональних даних, які обробляються в рамках використання Послуг, є Співадміністратори.
 2. Дотримання правил захисту даних контролює інспектор із захисту даних, призначений Адміністратором, з яким можна зв’язатися за електронною поштою: iod@kopalnia.pl.
 3. Персональні дані, зокрема IP-адреса, дані про геолокацію, ідентифікатори мобільних пристроїв, дані, надані під час реєстрації Облікового запису або з метою здійснення покупки без реєстрації, надані у зв’язку з використанням Послуг, оброблятимуться на основі:

Мета обробки даних

 

Правова основа обробки даних

 

Розсилка

ст. 6 п. 1 a) GDPR (згода Користувача)

ст. 6 п. 1f) GDPR (обґрунтований законодавчо інтерес – безпосередній маркетинг продуктів і послуг)

Отримання запитань через контактну форму

ст. 6 п. 1 a) GDPR (згода Користувача)

ст. 6 п. 1b) Загального положення захисту даних (заходи на запит особи, чиї дані обробляються, до укладення та виконання договору)

Створення та ведення облікового запису на веб-сайті

ст. 6 п. 1 a) GDPR (згода Користувача)

ст. 6 п. 1b) GDPR (заходи на запит особи, чиї дані обробляються, до укладення та виконання договору)

ст. 6 п. 1 f) GDPR (обґрунтований законодавчо інтерес – профілювання, що полягає в моніторингу та аналізі активності Користувача)

Процес розгляду скарг

ст. 6 п. 1 b) GDPR (заходи на запит особи, чиї дані обробляються, перед укладенням та виконанням договору)

Визначення, розгляд скарг та заходи у зв'язку з процесом стягнення заборгованості, захист від претензій

 ст. 6 п. 1f) GDPR (обґрунтований законодавчо інтерес щодо визначення, задоволення претензій, захист від позовів)

 1. Одержувачами ваших Персональних даних можуть бути уповноважені працівники Співадміністраторів, організації, що надають послуги Співадміністраторам, зокрема ІТ-підтримка для веб-сайтів у домені http://www.kopalnia.pl, а також суб’єкти, уповноважені отримувати дані на основі положень закону.
 2. Ваші персональні дані зберігатимуться:

1) на час дії укладеного з вами договору або співпраці,

2) поки ви не заперечуєте проти обробки даних - у випадку, якщо обробка персональних даних здійснюється на основі так званого законодавчо обґрунтованого інтересу,

3) поки ви не відкликаєте свою згоду, при чому ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання,

4) протягом періоду, в якому відповідні положення законодавства вимагають зберігання даних, або до закінчення терміну позовної давності для будь-яких вимог.

 1. У зв’язку з обробкою персональних даних ви маєте такі права:

1) право доступу до даних, право на виправлення даних, право на видалення даних, право на обмеження обробки даних, право на передачу даних,

2) право на заперечення проти обробки даних - якщо обробка ваших персональних даних здійснюється на основі так званого обґрунтованого законодавчо інтересу та на умовах, викладених у положеннях GDPR,

3) право подати скаргу до наглядового органу (голова Управління із захисту персональних даних), якщо буде виявлено, що обробка персональних даних порушує положення GDPR.

 1. Усі вищезазначені права застосовуються в обсязі, що випливає з положень GDPR.
 2. Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для користування Послугами.

§10
Прикінцеві положення

 1. У питаннях, не охоплених цими Положеннями, застосовуються загальні положення законодавства.
 2. Це Положення доступне для завантаження за адресою https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/informacje-praktyczne/wazne-informacje/regulaminy та адресою https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/informacje-praktyczne/wazne-informacje/regulaminy.
 3. Постачальники послуг залишають за собою право в будь-який час змінити ці Положення, за умови, що зміни набувають чинності з дати розміщення змінених Положень на веб-сайті http://www.kopalnia.pl Якщо Клієнт не приймає змінені постачальником послуг Положення, він має право та зобов’язаний припинити використання Послуг.
 4. Це Положення набирає чинності з 15 грудня 2022 року.

Додатки:

 1. Перелік типів контактних форм із зазначенням обсягу зібраних даних і цілей їх збору

 

Додаток №1. Перелік типів контактних форм із зазначенням обсягу зібраних даних і цілей їх збору

 

Назва форми

Тип

Мета обробки даних

Зібрані дані

посилання

Форма бронювання – святкові заходи

Запит про можливість організації заходу, контактна форма

Прийняття запиту щодо пропозиції та надання відповіді,

Розгляд скарг, Подання позовів або захист від позовів

Прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону (за бажанням), запланована дата заходу, запланована кількість осіб

https://www.kopalnia.pl/imprezy/formularz-rezerwacji-imprezy

Форма запиту на проживання

Запит про перебування у санаторії, контактна форма

Прийняття запиту щодо пропозиції та надання відповіді, Розгляд процесу подання скарги, Розгляд претензій або захист від претензій

Ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону (за бажанням)

https://www.kopalnia.pl/uzdrowisko/zapytaj-o-pobyt

Форма запиту на бронювання - пропозиція для шкіл

Запит про доступність обраної дати, контактна форма

Отримання запиту щодо бронювання та відповідь на нього, Розгляд скарг або захист від претензій

Ім’я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, кількість дітей, кількість дорослих, дата відвідування, час відвідування

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/kopalnia-dla-szkol

Форма замовлення обідів - організовані групи

Запит про можливість організації обіду для групи, контактна форма

Отримання та оформлення замовлення на харчування, Розгляд скарг, Виконання зобов’язань згідно із законодавством щодо видачі та зберігання бухгалтерських документів (рахунки, рахунки-фактури), Розгляд претензій та діяльність, пов'язана з процесом повернення заборгованості

Прізвище та ім'я або назва установи, ідентифікаційний номер платника податків (NIP) обов'язково у випадку рахунку-фактури, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону/факсу (необов'язково), дата відвідування, час відвідування

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-dla-grup

Форма замовлення обідів - шкільні групи

Запит про можливість організації обіду для шкільної групи, контактна форма

Отримання та оформлення замовлення на харчування, Розгляд скарг, Виконання зобов’язань згідно із законодавством щодо видачі та зберігання бухгалтерських документів (рахунки, рахунки-фактури), Розгляд скарг та діяльність, пов'язана з процесом повернення заборгованості

Прізвище та ім'я або назва установи, ідентифікаційний номер платника податків (NIP) обов'язково у випадку рахунку-фактури, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, номер факсу (необов'язково), дата відвідування, час відвідування

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-dla-szkol

Форма замовлення обіду - паломницькі групи

Запит про можливість організації обіду для паломницької групи, контактна форма

Отримання та оформлення замовлення на харчування, Розгляд скарг, Виконання зобов’язань згідно із законодавством щодо видачі та зберігання бухгалтерських документів (рахунки, рахунки-фактури), Розгляд претензій та діяльність, пов'язана з процесом повернення заборгованості

Прізвище та ім'я або назва установи, ідентифікаційний номер платника податків (NIP) обов'язково у випадку рахунку-фактури, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, номер факсу (необов'язково), дата відвідування, час відвідування

https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/nocleg-i-wyzywienie/formularz-zamawiania-obiadow-grupy-pielgrzymkowe

Підписка на розсилку

Форма підписки на розсилку

Підписка на базу розсилки та надсилання рекламних та промоційних матеріалів, а також проведення аналізу та статистики маркетингової діяльності, Моніторинг та аналіз активності під час здійснення покупок в інтернет-магазині https://www.kopalnia.pl/sklep-online ), в тому числі інформування про незавершені транзакції (стосується лише клієнтів, які підписалися на розсилку), Визначення, подання можливих скарг або захист від скарг

Ім’я, адреса електронної пошти, воєводство, зацікавлення

https://www.kopalnia.pl/newsletter-kopalni-soli-wieliczka

Підписка на розсилку - санаторій

 

Підписка на базу розсилки та розсилка рекламних та промоційних матеріалів, Подання скарг

Ім’я, адреса електронної пошти, воєводство, зацікавлення

https://www.kopalnia.pl/uzdrowisko/newsletter-uzdrowisko

Відмова від розсилки

Відмова від бази розсилки

Причини відмови від розсилки (користувач може їх не вказувати)

бракує

https://www.kopalnia.pl/newsletter-kopalni-soli-wieliczka/newsletter-wypisz-sie-powody?smclient=7d869f5f-015f-4063-b4b0-daebbbdf024c&smconv=28f53935-3317-4870-a4ea-2427003c77e4

Форма запита на візит журналістів

Запит про можливість візиту журналіста

Участь у навчальному відвідуванні, реєстрація учасників, розгляд скарг

Ім'я та прізвище, професія, країна, номер телефону, адреса електронної пошти, сфера інтересів (5 категорій на вибір), назва компанії, агентства, адреса сайту, тираж/охоплення/кількість переглядів, вибір місце відвідування Туристична траса, санаторій, вежа, запланована дата відвідування, бажаний час, кількість осіб, мова відвідування, мета відвідування/тип видання, запланована дата видання/випуску

https://www.kopalnia.pl/biuro-prasowe/formularz-zglaszania-wizyty-dziennikarzy

Контактна форма

Контактна форма з відділами

Відповіді на запитання щодо окремих заходів та відділів

Адреса електронної пошти, номер телефону

https://bilety.kopalnia.pl/formularz-kontaktowy.html

Форма бронювання

для груп

Форма бронювання заходів для груп

Бронювання заходів для організованих груп

Ім'я, Прізвище, Адреса електронної пошти, номер телефону, Якщо Ви бажаєте отримати рахунок-фактуру – податковий номер NIP, Назва установи, Адреса установи, Поштовий індекс, Місто

https://bilety.kopalnia.pl/rezerwacja/formularz-grupy.html